TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên muốn tạm ngừng hoạt động cần lưu ý:

– Thông báo tới Sở kế hoạch và đầu tư chậm nhất là trước 03 ngày

– Thời hạn tạm ngừng tối đa mỗi lần là 01 năm và không quá 2 năm liên tiếp

– Khi hết thời hạn tạm ngừng, tự động khôi phục trạng thái, Doanh nghiệp không cần phải làm gì

I. Thông tin cần cung cấp

– Mã số thuế

– Ngày dự kiến tạm dừng

II. Hồ sơ

– Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD

– Quyết định, biên bản họp

III. Thời gian

3 – 5 ngày làm việc

IV. Chi phí

Trọn gói: 1.200.000đ

Thời hạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh:

  • Phải thông báo chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.
  • Nếu doanh nghiệp tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TẠI HẢI PHÒNG

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG (TRỌN GÓI: 2.500.000Đ)

 

⇒ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Các bạn nhớ like trang của mình nhé, Thanks!

Leave Comments

037.5475.156
0375475156