KẾ TOÁN THUẾ TẠI HẢI PHÒNG

 KẾ TOÁN THUẾ TẠI HẢI PHÒNG

Kế toán thuế trong doanh nghiệp cần phải lưu ý một số vấn đề sau:

  1. Đối với hàng bán trả lai do không đúng quy cách thì NGƯỜI BÁN lập hoá đơn điều chỉnh hoặc thay thế hoá đơn đã lập
  2. Xuất hoá đơn về lịch vực dịch vụ của hoạt động giáo dục là 8% (hiện nay đang được giảm thuế suất từ 10% xuống 8%) (KẾ TOÁN THUẾ)
  3. Không có bút toán nào được gọi là BÚT TOÁN CHUYỂN LỖ, chuyển lỗ xẩy ra khi tính thuế TNDN, (KẾ TOÁN THUẾ)
  4. Nếu chi phí đầu vào có đủ điều kiện để sử dụng bảng kê 01 thì không cần thành toán qua ngân hàng
  5. Hiện nay mức phạt chậm tờ khai hàng tháng/ quý rất cao. Vì vậy kế toán thuế chú ý hạn thời giạn nộp báo cáo thuế nhé (KẾ TOÁN THUẾ TẠI HẢI PHÒNG)
  6. Khi Doanh nghiệp vay thì lãi vay sẽ được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN KHI quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng còn ít so với số tiền vay

 KẾ TOÁN THUẾ TẠI HẢI PHÒNG

⇒ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ, PHẦN MỀM BHXH

⇒ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

⇒ DỊCH VỤ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN,

⇒ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

⇒ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Các bạn nhớ like trang của mình nhé, Thanks!

Liên hệ: ☎️ 037.5475.156 (Mrs: Duyên)

CHÚC MỌI NGƯỜI THÀNH CÔNG, MAY MẮN!

(Công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp.)

Leave Comments

037.5475.156
0375475156