Chuyên mục: THÀNH LẬP CÔNG TY

 • Báo cáo thuế là gì?

  Báo cáo thuế là gì? Là kê khai các hoá đơn thuế GTGT đầu vào và cũng như hoá đơn đầu ra của một doanh nghiệp Là cầu nối giữa cơ quan quản lý thuế và doanh nghiệp đó, nhằm giúp cơ quan quản lý thuế nắm bắt được hoạt động hiện tại của doanh […]
  View more
 • Kế toán kiểm soát hồ sơ tạm ứng – hoàn ứng

  Kế toán kiểm soát hồ sơ tạm ứng – hoàn ứng Tạm ứng là khi  nào:   dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó. Tạm ứng KHÔNG dùng cho người không thuộc doanh nghiệp, cũng không khạch vào TÀI […]
  View more
 • TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

  TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên muốn tạm ngừng hoạt động cần lưu ý: – Thông báo tới Sở kế hoạch và đầu tư chậm nhất là trước 03 ngày – Thời hạn tạm ngừng tối đa mỗi lần là 01 năm và không quá 2 năm […]
  View more
 • THÊM NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

  THÊM NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các Doanh nghiệp có quyền thêm, bớt ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu. I. Các bước phải tiến hành doanh nghiệp phải tiền hành 1. Soạn thông báo về việc thay đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh; 2. Soạn quyết định về […]
  View more
 • DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG   Thành lập công ty  Thay đổi đăng ký kinh doanh Chuyển loại hình công ty Bổ sung thông tin công ty Thêm ngành nghề Chuyển đổi loại hình Thay đổi địa chỉ Tạm ngừng hoạt động I. Thông tin cần cung cấp (THÀNH LẬP DOANH […]
  View more
 • BỔ SUNG THÔNG TIN CÔNG TY

  BỔ SUNG THÔNG TIN CÔNG TY Các thông tin trên ĐKKD nếu có sự thay đổi cần phải làm cập nhật hoặc BỔ SUNG THÔNG TIN CÔNG TY tới Sở kế hoạch và đầu tư: – Tên Công ty – Điện thoại – Email, Fax, website – Vốn điều lệ – Tỷ lệ sở hữu […]
  View more
 • CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY

  CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY Tùy theo định hướng phát triển, doanh nghiệp cần thay đổi mô hình Công ty, từ TNHH một thành viên chuyển sang TNHH 2 thành viên trở lên hoặc cổ phần, từ TNHH chuyển sang cổ phần…  I. Thông tin cần cung cấp – Loại hình Công ty sau […]
  View more
037.5475.156
0375475156