• Author Archive

Tác giả: qcv

 • Những trường hợp không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng theo quy định:

  Những trường hợp không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng theo quy định: Những trường hợp không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng theo quy định: (1) Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài […]
  View more
 • Báo cáo thuế là gì?

  Báo cáo thuế là gì? Là kê khai các hoá đơn thuế GTGT đầu vào và cũng như hoá đơn đầu ra của một doanh nghiệp Là cầu nối giữa cơ quan quản lý thuế và doanh nghiệp đó, nhằm giúp cơ quan quản lý thuế nắm bắt được hoạt động hiện tại của doanh […]
  View more
 • Lưu ý cho kế toán thuế

  Lưu ý cho kế toán thuế Lưu ý quan trọng cho kế toán thuế Khi cá nhân là người lao động của công ty chuyển tiền mua TSCĐ để sử dụng cho hoạt động SXKD của công ty có giá trị từ 20 triệu trở lên ( bao gồm VAT) thì sẽ như thế nào?, […]
  View more
 • Kế toán kiểm soát hồ sơ tạm ứng – hoàn ứng

  Kế toán kiểm soát hồ sơ tạm ứng – hoàn ứng Tạm ứng là khi  nào:   dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó. Tạm ứng KHÔNG dùng cho người không thuộc doanh nghiệp, cũng không khạch vào TÀI […]
  View more
 • KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP LƯU Ý 

  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP LƯU Ý  Một số vấn đề thường bị nhầm lẫn, lên kế toán cần phải tỉnh táo, ví dụ như tài khoản 141 không phải thấy tạm ứng là hạch toán tạm ứng. Cần phải hiểu rõ bản chất.  1.Tạm ứng lương có hạch toán vào tài khoản 141 +Khi tạm […]
  View more
 • HOÀN THUẾ GTGT

  HOÀN THUẾ GTGT Doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT khi thuế GTGT còn dư được khấu trừ trên 300 triệu + Có thuế GTGT đầu vào sử dụng cho dự án đầu tư từ 300 triệu trở lên + Có số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu từ 300 triệu […]
  View more
037.5475.156
0375475156